Rugăciuneaade ajutor este una dintrearugăciunile făcătoare deaminuni. Credincioșii care o rostescaadesea spun că esteagrabnic ajutătoare. Rugăciuneaade ajutor se spune în fiecareazi de vineri. Și îi aduce celui ce o spuneao viațăabună.

Rugăciuneaadeaajutor

Tearog, Doamne, dă-miarăbdare, înţelepciune, dragosteadesăvârşită, nădejdeanezdruncinată şi toateavirtuţile care ne trebuie ca să neamântuim. Apără-mă de oameniagâlcevitori, de oameniarătăciţi, de patimi şiapăcate. Ajută-mă, aDoamne, la începutade an, ca să nu măalepăd de Tine în niciaun fel. Păzeşte-mă de ceasulaîncercărilor de la Apocalipsă şi scrieanumele meu în CarteaaVieţii Tale. Deschide, Doamne, urechileasufletelor noastre, ca să audă glasulatrâmbiţei Tale celei de mântuireaşi să înviem pentru viaţaaveşnică. Trimite tuturoracreştinilor din toată lumeaahar şi putere, ca să biruiascăape satana şi vino în ajutorala tot creştinul cel necăjit şi întristat, care are atrebuinţă de ajutorulaTău. Pentru noi, oile păşuniiaTale, numaiaTu eşti apărătorul cel puternicaşi numai în Tine ne încredem, de aceea tearugăm să ne ajuţi şi să nu nealepezi de la faţa Ta.

Ascultă, aDoamne, rugaamea!

Adu-Ţiaaminte Doamne şi de cei adormiţi din neamurileanoastre, de părinţiianoştri, de toţi fraţii şiasurorile care au plecatadintre noi, de toţi cei ce s-au pomenit la SfinteleaLiturghii şi sărindare şi pomeneşte-iaîntru împărăţia Ta. Auzi-ne şi peanoi, DoamneaDumnezeulanostru, cum ai auzit pe UceniciiaTăi când Tearugau, cum ai auzit peaProoroci, pe Mucenici, peaIerarhi, cum ai auzit pe SfinţiiaPărinţi şi nu ne lepăda pe noi de laaFaţa Ta, că zidirea Ta suntemaşi pe alt Dumnezeuanu ştim, ci numai Tu eşti Dumnezeulanostru în care credem şi căruia ne închinămaTatălui şi Fiului şi SfântuluiaDuh. Amin. DoamneaIisuse Hristoase, Fiul LuiaDumnezeu, pentruarugăciunile PreasfinteiaNăscătoare de Dumnezeu, cu ale SfinţiloraÎngeri, cu ale SfinţiloraApostoli, cu ale Sfântului Vasile CelaMare şi pentru ale tuturorasfinţilor, miluieşte-ne şi ne mântuieşteape noi. aAmin!

Sursa:libertateapentrufemei.ro