AD

UNIV.HYPERION

Universitatea Hyperion | programe masterale 2017

todayiunie 21, 2017 3

Background
share close
AD
AD

Universitatea Hyperion vine și anul acesta în întâmpinarea celor care vor să urmeze un masterat. Oferta educațională cuprinde 16 programe masterale actuale şi practice.

1. La Facultatea de Științe Juridice a Universității Hyperion există un program masteral dedicat dreptului penal, cu o durată de 3 semestre.

DREPTUL PENAL AL AFACERILOR

Acest program masteral îndeplineşte o misiune specifică şi are obiective clare, realizabile. Misiunea programului este didactică, adică de pregătire a specialiştilor, precum şi de cercetare ştiinţifică în domeniu şi pentru perfecţionarea în continuare a acesteia.

Realizarea obiectivelor masteratului se obţine prin mijloace specifice învăţământului superior şi prin îmbinarea experienţei instituţiilor prestigioase implicate, caracterizate printr-o crescută capacitate de inovare şi adapatare, proprie instituţiilor de învăţământ superior.

„Dreptul penal al afacerilor” asigură prin gama de discipline cuprinse în planul de învăţământ o pregătire temeinică a cadrelor calificate pentru diferite activităţi juridice, economice şi de afaceri, atât la nivel naţional, cât şi la nivel internaţional.

Informații masterat:

ZI, 3 semestre (Acreditat)

Taxă de înscriere: 100 Lei
Taxă / semestru: 1500 Lei

Admiterea se face pe bază de INTERVIU.

Mai multe informații:www.drept.hyperion.ro

2. În cadrul Facultății de Arte a Universității Hyperion există două programe masterale.

A) ARTA ACTORULUI. METODE DE ÎNNOIRE A MIJLOACELOR DE EXPRESIE

Masteratul oferă un cadru profesionist de pregătire şi este centrat pe cursuri specifice Artei Actorului (actorie de teatru, actorie de film, curs de moderator și realizator TV, pedagogie teatrală), eficiente calitativ şi din punct de vedere al timpului (pentru cei care au un job, cursurile sau repetițiile se pot face seara), venind în întâmpinarea cerinţelor masteranzilor.

Masteranzii de la Actorie vor avea posibilitatea să își îmbunătățească cunoştinţele dobândite în timpul facultăţii şi să le valorifice în producţii teatrale profesioniste, având sprijinul profesorilor care sunt profesionisti în domeniul artelor spectacolului.

La finalul celor 2 ani vor fi prezentate publicului larg spectacolele de disertaţie în cadrul unei Gale a Absolvenţilor.

Informații masterat:

ZI, 4 semestre (Acreditat)

Taxă de înscriere: 100 Lei
Taxă / semestru: 1800 Lei

B) DRAMATURGIE CINEMATOGRAFICĂ. SCENARISTICĂ FILM ŞI TV

Masteranzii noștri sunt atât absolvenți ai Facultății de Arte, cât și oameni care au făcut o facultate fără nicio legătură cu artele. Unii sunt absolvenți de istorie, geografie, geologie, biologie etc., care vor să facă documentare științifice. Alții au terminat Literele și au trecut de la povestea scrisă la cea derulată cinematografic, sau au trecut prin facultăți ale ASE-ului, descoperindu-și vocația de manageri culturali. Oricine vrea să facă film și să iasă pe o scenă are la dispoziție acest program masteral de 2 ani.

Informații masterat:

ZI, 4 semestre (Acreditat)

Taxă de înscriere: 100 Lei
Taxă / semestru: 1800 Lei

Admiterea se face pe bază de TEST DE APTITUDINI.

Mai multe informații: www.arte-hyperion.ro

3. La Facultatea de Jurnalism a Universității Hyperion există un program masteral.

A) COMUNICARE MEDIATICĂ ŞI PUBLICITATE

Programul masteral „Comunicare mediatică și publicitate” este dedicat absolvenților de Jurnalism, Comunicare și PR, celor care lucrează în instituții media sau agenții de publicitate, și nu numai. Toți cei care vor să aprofundeze și să se specializeze în domeniul comunicării specifice mass-media și în cel al publicității, se pot înscrie la masteratul Facultății de Jurnalism – Hyperion.

Teoriile moderne ale comunicării, rolul comunicării în configurarea şi receptarea mesajului mediatic (în presa scrisă, radio şi televiziune), rolul şi locul publicităţii în mass-media, aspectele etico-juridice în mass-media, sunt numai câteva dintre subiectele pe care le veți studia în cei doi ani.

Numărul semnificativ al celor care au ales „Comunicare mediatică și publicitate” și lucrează în domenii relevante denotă pregătirea temeinică pe care o oferă acest program masteral.

Informații masterat:

ZI, 4 semestre (Acreditat)

Taxă de înscriere: 100 Lei
Taxă / semestru: 1500 Lei

Admiterea se face pe bază de INTERVIU.

Mai multe informații: www.jurnalism.hyperion.ro

4. La Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației din cadrul Universității Hyperion există două programe masterale.

A) PSIHOLOGIE CLINICĂ ŞI CONSILIERE PSIHOLOGICĂ

Domeniul psihologiei clinice și al consilierii psihologice este în plină ascensiune. A crescut numărul celor care vor să se specializeze în această ramură a psihologiei, dat fiind faptul că sunt tot mai mulți oameni care merg la un cabinet ce oferă servicii de consiliere psihologică, iar companiile aduc specialiști care să îi consilieze pe angajați.

Astfel, Universitatea Hyperion vine în întâmpinarea celor care vor să se specializeze în „Psihologie clinică și consiliere psihologică” cu un program masteral eficient și de mare interes.

Informații masterat:
ZI, 4 semestre (Acreditat)

Taxă de înscriere: 100 Lei
Taxă / semestru: 1800 Lei

B) POLITICI COMUNITARE ŞI INTERVENŢII SOCIALE

Acesta este al doilea masterat din cadrul Facultății de Psihologie și se adresează celor pasionați de domeniile psihologie și sociologie. Specializarea în „Politici comunitare și intervenții sociale” permite o mai bună înțelegere a fenomenelor sociale care au loc în societate și identificarea unor soluții inteligente de către cei care doresc să lucreze în instituții cu profil social.

Facultatea noastră vă asigură pe parcusul studiilor cursuri relevante, dezbateri interactice și proiecte practice realizate împreună cu profesorii specializați în domeniul politicilor comunitare și al intervențiilor sociale.

Calitatea deosebită a masteratului se evidențiază și din recomandările celor care au absolvit acest program de studiu.

Informații masterat:

ZI, 4 semestre (Acreditat)

Taxă de înscriere: 100 Lei
Taxă / semestru: 1300 Lei

Admiterea se face pe bază de INTERVIU.

Mai multe informații: www.psihologie.hyperion.ro

5. În cadrul Facultății de Științe Economice a Universității Hyperion există patru programe masterale care abordează domenii diverse și de mare interes ale științelor economice.

A) GUVERNANȚĂ ECONOMICĂ EUROPEANĂ

Caracterizat de interdisciplinaritate, vizând o problematică complexă ce abordează atât liberalizarea comercială, politicile economice şi pieţele financiare europene, cât şi istoria economică şi socială a construcţiei europene, reglementările legislative ale UE, precum şi problemele dezvoltării socio–economice europene (sărăcia, migraţia, coeziunea şi protecţia socială), programul masteral Guvernanţa Economică Europeană va furniza masteranzilor cunoştinţele şi aptitudinile necesare pentru a formula răspunsuri corespunzătoare atât întrebărilor pe care le ridică acest domeniu complex, cât şi provocărilor pe care le implică o guvernanţă economică europeană eficientă.
Principalul obiectiv al masteratului este de a forma experţi în domeniul politicilor economice şi a instituţiilor europene, oferind o instruire avansată în ştiinţele europene, completate de un cadru larg de interdisciplinaritate.

Expertiza dobândită ca urmare a finalizării programului masteral orientează absolvenţii spre poziţii profesionale de diferite nivele în domenii precum: instituţii europene, administraţii naţionale, regionale şi locale, corporaţii multinaţionale, organizaţii non-guvernamentale, consultanţă, lobby, jurnalism, educaţie/cercetare.
Informații masterat:
ZI, 4 semestre (Acreditat)

Taxă de înscriere: 100 Lei
Taxă / semestru: 1500 Lei

B) LEADERSHIP ŞI MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

Cunoaşterea şi aprofundarea teoriei şi practicii motivaţionale, a leadership-ului, se adaugă demersului strategic în domeniul resurselor umane şi gestiunii fundamentale a funcţiunii: planificare, recrutare, remunerare, formare, apreciere, carieră.
La aceste obiective ale modulului se adaugă şi oferirea cunoştinţelor necesare mobilizării şi dinamizării echipelor de muncă, gestionării conflictelor şi a crizelor, gestiunii previzionale a competenţelor.
Programul masteral se adresează tuturor celor care doresc să aprofundeze domeniul resurselor umane: absolvenţilor de studii superioare; specialiştilor în resurse umane din organizaţii publice şi întreprinderi private; administratorilor întreprinderilor mici şi mijlocii şi directorilor marilor întreprinderi; persoanelor care lucrează în domeniul formării continue; persoanelor angajate în structuri ale MAPN, MAI şi MJ.

Informații masterat:
ZI, 4 semestre (Acreditat)

Taxă de înscriere: 100 Lei
Taxă / semestru: 1500 Lei

C) AUDIT FINANCIAR-CONTABIL ŞI CONSILIERE

Programul masteral „Audit financiar – contabil şi consiliere” urmăreşte instruirea masteranzilor în domeniul contabilităţii şi auditului şi dezvoltarea activităţii de cercetare ştiinţifică economică axată pe aceste domenii. Prin acest masterat se conturează posibilitatea dezvoltării cunoştinţelor, abilităţilor şi competenţelor necesare specialiştilor în organizarea şi conducerea auditului financiar – contabil la nivelul agenţilor economici, precum şi pentru implementarea şi valorificarea adecvată a sistemului de audit în administraţia publică.

Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR) recunoaște acest program masteral ca fiind unul profesional/științific, care oferă cursanților o pregătire adecvată în materiile cerute pentru admitere la stagiul în activitatea de audit financiar. Totodată, cei care urmează acest program de master nu mai susțin testul de acces la stagiu în activitatea de audit financiar.

Masteratul vizează formarea de profesionişti într-un domeniu foarte solicitat de funcţionarea mecanismelor economiei de piaţă şi de dezvoltarea durabilă a societăţii, profund implicat în asigurarea premiselor de integrare a României în circuitul valorilor mondiale.

Perspectivele programului de studii „Audit financiar – contabil şi consiliere” constau în faptul că oferă posibilitatea extinderii competenţelor studenţilor în practicarea meseriei alese în ţări ale spaţiului european. De asemenea, aceştia vor avea competenţa să elaboreze studii, rapoarte şi analize pertinente care vor constitui baze de pornire pentru definirea viitoarelor strategii de dezvoltare. Viitorii absolvenţi, ca urmare a cunoştinţelor şi deprinderilor dobândite, vor fi capabili să ocupe funcţii de decizie şi control în cadrul diferitelor entităţi economice din România şi din alte ţări ale Uniunii Europene.
Informații masterat:

ZI, 4 semestre (Acreditat)

Taxă de înscriere: 100 Lei
Taxă / semestru: 1500 Lei

D) MANAGEMENTUL INVESTIŢIILOR

Misiunea programului este de a oferi absolvenților cu studii universitare, cu experiență practică în domeniul managementului, pregătirea necesară pentru completarea și aplicarea cunoștințelor privind problematica generală a investițiilor în economie, atât la nivel micro și macro, cât și sectorial internațional.

Scopul masteratului este de a pregăti specialiști pe problematica economică a investițiilor din multiple puncte de vedere: managerial, financiar, socio-economic etc.
Accentul este pus pe domenii fundamentale ale științei managementului și a administrării investițiilor: management-marketing pentru produse și tehnologii, studiul eficienței economice, active tangibile și intangibile, metode cantitative de alocare a resurselor și simulări, comportament investițional și evaluarea riscurilor, elemente calitative pentru conducerea proiectelor de investiții, metode de finanțare a proiectelor în tranzacții internaționale.
Informații masterat:

ZI, 4 semestre (Acreditat)

Taxă de înscriere: 100 Lei
Taxă / semestru: 1500 Lei

Admiterea se face pe bază de INTERVIU.

Mai multe informații:www.econ.hyperion.ro

6. Facultatea de Științe Sociale, Umaniste și ale Naturii a Universității Hyperion cuprinde patru programe masterale pentru cei care vor să se specializeze în științele socio-umane.

A) DIPLOMAȚIE CULTURALĂ

Masteratul „Diplomație Culturală” este unic în România, interdisciplinar și inovativ la nivel mondial, iar din anul universitar 2016-2017 reprezintă domeniu de studiu la Facultatea de Științe Politice a Universității Hyperion. Acreditarea acestui masterat s-a realizat în cadrul proiectului european „DIPLOMACY” – Program masteral în Diplomație Culturală.

Curricula urmărește îmbunătăţirea formării de calitate a resurselor umane, dezvoltarea calităţii comunicării dintre mediul academic şi cel privat, îmbunătăţirea serviciilor oferite studenţilor şi profesorilor în scopul creşterii gradului de integrare a studenţilor pe piaţa muncii, dezvoltarea rutelor flexibile de învăţare pe tot parcursul vieţii, creşterea accesului la educaţie şi formare prin promovarea reţelelor virtuale.

Informații masterat:

ZI, 4 semestre (Acreditat)

Taxă de înscriere: 100 Lei
Taxă / semestru: 1400 Lei

Admiterea se face pe bază de INTERVIU.

Mai multe informații: www.ssn.hyperion.ro/ssg/masterate/63-masterat-stiinte-politice

B) GEOPOLITICĂ, ISTORIE ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE

Masteratul, situat la confluenţa istoriei, geografiei, ştiinţelor politice şi militare, constituie un demers interdisciplinar de relevare a raportului dintre datele naturale ale geografiei şi politica statelor lumii şi de analiză a „jocului politic dintre state”.

Programul și-a propus profesionalizarea studenților în direcția excelenței academice, intenționând a se manifesta și acționa dincolo de tradițional și soluții generale, propunând un nivel înalt al analizei științifice și al expertizei în domenii parțial explorate în România, precum:

cunoaşterea avansată a teoriilor şi definirea conceptelor şi metodologiilor folosite în analizele geopolitice;
identificarea tipurilor de risc geopolitic în relaţiile cu mediul naţional şi internaţional;
explicarea şi interpretarea diferitelor modele folosite în cercetarea geopolitică;
furnizarea de consultanţă în privinţa riscurilor geopolitice;
aplicarea instrumentelor şi tehnicilor de cuantificare a surselor de risc geopolitic în contexte internaţionale reale;
realizarea de studii, analize şi evaluări privind problematica specifică geopoliticii;
adaptarea instrumentelor şi tehnicilor de lucru în cercetarea fenomenologiei geopolitice la contexte naţionale şi internaţionale noi.
Informații masterat:

ZI, 4 semestre (Acreditat)

Taxă de înscriere: 100 Lei
Taxă / semestru: 1400 Lei

Admiterea se face pe bază de INTERVIU.

Mai multe informații: www.ssn.hyperion.ro/ssg/masterate/65-masterat-istorie

C) MANAGEMENTUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTAREA DURABILĂ

Misiunea masteratului constă în formarea şi perfecţionarea specialiştilor în domeniul multidisciplinar al managementului de mediu, al instrumentelor tehnice şi de evaluare, de remediere şi conservare a mediului în conformitate cu cerinţele dezvoltării durabile.

În plus, cursanții sunt conectați la activități complexe de documentare, laborator și teren, în colaborare cu instituții de cercetare – învățământ, cu experiență în domeniu, asigurându-se astfel o pregătire la standarde înalte pentru profesia ce va fi exercitată după absolvire.

Informații masterat:

ZI, 4 semestre (Acreditat)

Taxă de înscriere: 100 Lei
Taxă / semestru: 1200 Lei

Admiterea se face pe bază de INTERVIU.

Mai multe informații: www.ssn.hyperion.ro/ssg/masterate/64-masterat-geografie

D) COMUNICARE INTERCULTURALĂ ŞI TRADUCERE PROFESIONALĂ

Studiile universitare de masterat pentru programul „Comunicare interculturală şi traducere profesională” asigură aprofundarea în domeniul studiilor de licenţă, precum şi dezvoltarea capacităţilor de cercetare ştiinţifică.

Informații masterat:

ZI, 4 semestre (Acreditat)

Taxă de înscriere: 100 Lei
Taxă / semestru: 1500 Lei

Admiterea se face pe bază de INTERVIU.

Mai multe informații: www.litere.hyperion.ro

7. Facultatea de Științe Exacte și Inginerești a Universității Hyperion are în oferta educațională două programe masterale.

A) MANAGEMENTUL PROIECTELOR TEHNICE ŞI TEHNOLOGICE

Abordând un domeniu aflat într-o dezvoltare accelerată, acest masterat adaugă o componentă multidimensională proiectelor devenite familiare în ciclul de licență, prin îmbinarea unor teme de mare complexitate, caracteristice aplicațiilor de vârf, de către un colectiv de specialiști. Masteranzii sunt pregătiți atât pentru tehnologiile cele mai actuale, cât și pentru organizarea logică și eficientă a lucrului în echipă. Formarea în cadrul masteratului le va permite ca în viitor să se poată integra în cele mai performante colective și chiar să conducă proiecte extrem de competitive în domeniul tehnologiilor de vârf.

Informații masterat:

ZI, 4 semestre (Acreditat)

Taxă de înscriere – 100 Lei
Taxă / semestru – 1500 Lei

B) FIZICA MATERIALELOR ŞI APLICAŢII

În ultimele decenii, domeniul cercetării materialelor a constituit unul dintre punctele cu interes primordial și de succes al aplicațiilor fizicii. Practic toate tehnologiile performante ale momentului se bazează pe descoperirea, dezvoltarea și aplicarea unor materiale speciale, care utilizează cele mai actuale concepte și teorii ale fizicii. Curricula de Fizica Materialelor și Aplicații urmărește familiarizarea masteranzilor cu aspectele subtile ale domeniului corpului solid, mecanicii cuantice, termodinamicii, etc., pentru a completa cunoștințele fundamentale dobândite în ciclul de licență.

Informații masterat:

ZI, 4 semestre (Acreditat)

Taxă de înscriere – 100 Lei
Taxă / semestru – 1200 Lei

Admiterea se face pe bază de INTERVIU.

Mai multe informații: www.aei.geniu.ro

Dosarul de înscriere la master trebuie să cuprindă:

Cerere tip de înscriere la admitere;
Chitanţa cu taxa de înscriere;
Diploma de licenţă (în original + copie xerox) / adeverinţă de promovare a examenului de licenţă/diplomă (în original) pentru promoţia 2017;
Supliment la diplomă (în original + copie xerox) pentru seriile care au primit diploma de licenţă;
Diploma de bacalaureat (în original + copie xerox);
Curriculum vitae;
Certificat de naştere (în original + copie xerox);
Certificat de căsătorie (în original + copie xerox), unde este cazul;
Buletin sau carte de identitate (în original + copie xerox;
3 fotografii color tip buletin
*Aceste documente se vor prezenta la înscriere într-un dosar plic.

Înscrierile au loc de luni până vineri între orele 9:00 – 17:00, sâmbăta și duminica între 9:00 – 14:00 (începând cu 1 iulie), la Secretariatul General al Universității Hyperion (Corp A, parter) din Calea Călărași, nr.169, sector 3, iar concursul de admitere se desfășoară în perioada 1-30 septembrie 2017.

Telefoane: 021-3274464; 021-3274465; 021-3214667 / Fax: 021-3216425

E-mail: rectorat@hyperion.ro

Facilități:

Taxele de studii se pot achita în 4 rate;
Reduceri de taxă şi burse pentru studenţii cu medii peste 9,50(la anumite programe);
10%reducere pentru înscrierea a 2 membri ai familiei;
5% reducere pentru plata integrală a taxei de studii;
Reducerile se cumulează;
Târguri de joburi;
Întâlniri cu angajatori în cadrul stagiilor de practică și al proiectelor desfășurate;
Burse de stagii şi studii în Japonia şi în alte ţări;
Posibilităţi de angajare, după terminarea studiilor, în cadrul Universităţii şi al Institutului de Cercetare-Dezvoltare Hyperion.
Cei din provincie se pot caza în căminul studențesc al Universității Hyperion, situat pe Bulevardul Energeticienilor, nr. 9-11, sector 3.

Informații suplimentare la Secretariatul General din Calea Călărași, nr. 169 (Corp A, parter) și pe www.hyperion.ro/admitere/masterat, www.facebook.com/universitateahyperion.


 

AD

Written by: admin

Rate it

AD
AD
AD
AD
0%
www.revanger.com www.erguvanhaber.com www.erzurumozelders.com www.tekirdagtabldot.com www.gebzesaadet.com www.balikesiryenihaber.com www.ucanbalonmugla.com www.aymaras.com www.buyukorduhaber.com www.ambushm.com www.trabzonpostasi.com www.yalovaradyotv.com www.internetedirne.com www.duzcepark.com www.butuncanakkale.com www.ssgolfhotel.com www.ispartaradyonet.com www.tokathaberi.com www.tokathabersitesi.com www.escortlarrize.net www.sivashbr.net www.sivashaberci.com www.manisaotolastik.com www.yeniyasamgorukle.com www.alanyamado.com www.manavgatx.com